Welkom bij OrthoDact !

Praktijk OrthoDact is er voor kinderen en jeugdigen, waarbij het opgroeien en leren niet vanzelf gaat.
Praktijk OrthoDact is er voor iedereen, jong of oud, die op zoek is naar een (nieuw) evenwicht in zijn of haar leven. Voor ouders, die zoeken naar deskundige en effectieve begeleiding voor hun jonge of oudere kinderen.

Ieder kind of jongere heeft het wel eens moeilijk. Soms is dat op school, soms is dat thuis of in de omgang met anderen. Ouders en docenten kunnen vaak al veel zelf doen, maar wat als dit niet genoeg is?

Iedere ouder twijfelt wel eens tijdens het moeilijke proces dat ‘opvoeden’ heet en alle ouders kennen wel momenten en omstandigheden die als lastig of niet leuk worden ervaren en die ze graag zouden willen veranderen. Meestal zijn zij hiertoe zelf goed in staat. Soms is het goed dat even iemand meedenkt.

Die handreiking wordt geboden door samen te onderzoeken wat het probleem is. Dat kan te maken hebben met leren, maar bijvoorbeeld ook met het omgaan met vrienden, relaties, het welbevinden op school, het gezin, gedrag, het plannen van huiswerk enzovoorts.

Per 1 november vindt je de praktijk op het nieuwe adres:
Irisstraat 132
4542 EJ Hoek

De praktijk is nu aan huis gevestigd en in een sfeer van huiselijkheid en warmte geef ik mijn begeleiding, trainingen en behandelingen.

Per 1 januari 2017 gaat de praktijk verder onder de nieuwe naam: FIDES, met een nieuwe uitstraling, een vernieuwde website en een vernieuwd aanbod.

Psychosociale therapie vanuit systemisch en contextueel perspectief
We kunnen op verschillende manieren naar menselijke relaties kijken. Er zijn vier manieren: die van de feiten, je denken en voelen, de interactie en tenslotte de relationele ethiek. Het zijn aspecten, van elkaar onderscheiden maar niet te scheiden. Elk aspect is altijd verbonden met de andere drie aspecten van menselijke relaties. Deze vier manieren worden in mijn praktijk allemaal gebruikt om problemen zichtbaar, helder en voelbaar te maken.
Contextuele therapie is een benadering die problemen en levensvragen niet los ziet van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen. De verbondenheid die er is met jouw partner, kinderen, ouders, grootouders en andere belangrijke (familie)relaties vormen die ‘context’. Elke hulpvraag wordt vanuit die context benaderd.
Het is een preventieve én herstellende manier van werken in individuele, familie, gezins- en ook werkrelaties omdat het rekening houdt met afkomst én toekomst.

De aanpak van OrthoDact is gericht  op het vergroten van het zelfvertrouwen van de cliënt. In de gesprekken ligt de nadruk op de sterke kanten en kwaliteiten, waardoor het zelfvertrouwen wordt vergroot. Vanuit dit zelfvertrouwen kan worden gezocht naar een oplossing voor de problemen, want oplossingen komen vanuit de eigen kracht.

Belangstelling of wilt u meer informatie? Maak gerust een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Of stuur een berichtje via contact of bel 06 27 10 34 70